Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

Godło PolskiHerb miasta Poznań

Dyrektor Przedszkola

mgr Arleta Monika Kaczmarek


Adres
:

Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

ul. Juliusza Słowackiego 15
60-822 Poznań

Telefon/ Fax:  61 8411 167 

adres stronywww.pr86poznan.pl

adres e-mail: teczowyswiat@wp.pl

 

 


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W DNIACH 29.03. - 09.04.2021

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW!

Pismo do Rodziców

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia w dniach 29.03. - 09.04.2021

 


DYŻUR WAKACYJNY

Informacja dla Rodziców odnośnie dyżuru wakacyjnego

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do Rodziców

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Pismo do Rodziców - dotyczy organizacji oddziału "międzyprzedszkolnego"

Oświadczenie o zatrudnieniu

Harmonogram - oddział międzyprzedszkolny

Wniosek zgłoszenia dziecka do odziału międzyprzedszkolnego - lipiec

Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału międzyprzedszkolnego - sierpień

 


ROK SZKOLNY 2020/2021

Podpisane przez rodziców: upoważnienia do odbioru dziecka, zgoda na pomiar temperatury i oświadczenie, prosimy o oddanie do 31 sierpnia poprzez wrzucenie do skrzynki na drzwiach przedszkola lub wysłanie mailem na adres: teczowyswiat@wp.pl.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

Wytyczne dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zgoda rodziców na pomiar temperatury dziecku

Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030 - ANKIETA dla rodziców

Komunikat Brokera Miasta - ubezpieczenie NNW dzieci na rok szkolny 2020/2021

 
 


KORONAWIRUS

Pismo Prezydenta Miasta Poznania do Rodziców

Zasiłek opiekuńczy - informacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej


 


WSZAWICA - BROSZURA INFORMACYJNA

 

Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą wszawicy:

- szczegółowe informacje

 

     


CZYTNIK KART

 

1. Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

    


DANE OSOBOWE

 

1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka spoza jednostki i jego opiekuna prawnego w związku z organizacją konkursu

4. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych

5. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych

6. Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

7. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

8. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Aktualności

 

 PILNE!!!

Aktualizacja dokumentów dotyczących zawieszenia zajęć.

WAŻNE!!!

Zgodnie z decyzją MEN od dnia 29.03.2021r. do dnia 09.04.2021r. zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkola.
Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy.
Na podstawie Rozporządzenia, dzieci „medyków i służb mundurowych” mogą być objęte opieką przedszkolną w w/w terminie na podstawie złożonego przez Rodzica wniosku.
Wzór wniosku w zakładce „ZAWIESZENIE ZAJĘĆ”.

Z poważaniem

Dyrektor Arleta M. Kaczmarek

___________________________________________________

TERMIN REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 12 – 30 KWIETNIA 2021.

_____________________________________________________________

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pobranie i oddawanie wniosków rekrutacyjnych odbywa się w terminie

od 16 marca 2021 do 30 marca 2021

Kancelaria będzie czynna: od 7.00 do 15.00

Wydrukowany wniosek z systemu nabór należy dostarczyć w formie papierowej do przedszkola. Nie ma możliwości wysłania wniosku przez system Nabór. Wniosek w formie papierowej proszę wrzucić w kopercie do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych, można także całość dokumentacji wysłać na e-maila przedszkola: teczowyswiat@wp.pl – podając tytuł: REKRUTACJA, imię i nazwisko dziecko.

Przypominamy, że należy zachować na terenie przedszkola środki ostrożności: obowiązkowo maseczka i dezynfekcja rąk.

Wnioski i oświadczenia jako załączniki do wniosków będzie można pobrać ze strony nabór.: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty oraz ze strony: www.pr86poznan.pl zakładka Rekrutacja 2021, na dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.

 _____________________________________________________________

DYŻUR WAKACYJNY !!!

Informujemy, że Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021 pełni dyżur 

od 01.07.2021r. do 31.07.2021r.

oraz

od 2.08.2021 do 04.08.2021r.

Od 5 sierpnia 2021r. przedszkole jest zamknięte.

Zapisy na dyżur wakacyjny w dniach

od 15.03. do 31.03.2021r.

Deklaracje na dyżur wakacyjny należy pobrać ze strony internetowej przedszkola: pr86poznan.plz zakładki DYŻUR WAKACYJNY– wypisać i wrzucić do skrzynki podawczej w holu  przedszkola w terminie od 15 marca do 31 marca 2021r.

Niezłożenie deklaracji w w/w terminie oznacza rezygnację z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 86 "Tęczowy Świat".

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Arleta Monika Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2021r. - Dzień Języka Angielskiego - wspólne świętowanie (grupa: I, II, III, IV, V).
czytaj wiecej
23.04.2021r. - Światowy Dzień Książki - wspólne świętowanie (grupa: I, II, III, IV, V).
czytaj wiecej
30.03.2021r. - ŚNIADANIE WIELKANOCNE - wspólne świętowanie (grupa: I, II, III, IV, V).
czytaj wiecej
30.03.2021r. - ZAJĄCZEK W PRZEDSZKOLU (grupa: I, II, III, IV, V).
czytaj wiecej
Fanpage Przedszkola nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu