Rozmiar czcionki
Kontrast
Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

Godło PolskiHerb miasta Poznań

Dyrektor Przedszkola

mgr Arleta Monika Kaczmarek


Adres
:

Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

ul. Juliusza Słowackiego 15
60-822 Poznań

Telefon/ Fax:  61 8411 167 

adres stronywww.pr86poznan.pl

adres e-mail: teczowyswiat@wp.pl

 

 


 

 


DYŻUR WAKACYJNY

Informacja dla Rodziców odnośnie dyżuru wakacyjnego

Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do Rodziców

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

Pismo do Rodziców - dotyczy organizacji oddziału "międzyprzedszkolnego"

Oświadczenie o zatrudnieniu

Harmonogram - oddział międzyprzedszkolny

Wniosek zgłoszenia dziecka do odziału międzyprzedszkolnego - lipiec

Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału międzyprzedszkolnego - sierpień

 


ROK SZKOLNY 2020/2021

Podpisane przez rodziców: upoważnienia do odbioru dziecka, zgoda na pomiar temperatury i oświadczenie, prosimy o oddanie do 31 sierpnia poprzez wrzucenie do skrzynki na drzwiach przedszkola lub wysłanie mailem na adres: teczowyswiat@wp.pl.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

Wytyczne dotyczące organizacji nauki w czasie pandemii

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zgoda rodziców na pomiar temperatury dziecku

Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030 - ANKIETA dla rodziców

Komunikat Brokera Miasta - ubezpieczenie NNW dzieci na rok szkolny 2020/2021

 
 


KORONAWIRUS

Pismo Prezydenta Miasta Poznania do Rodziców

Zasiłek opiekuńczy - informacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej


 


WSZAWICA - BROSZURA INFORMACYJNA

 

Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą wszawicy:

- szczegółowe informacje

 

     


CZYTNIK KART

 

1. Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu

    


DANE OSOBOWE

 

1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka spoza jednostki i jego opiekuna prawnego w związku z organizacją konkursu

4. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych dziecka i jego opiekuna prawnego w celach informacyjnych i promocyjnych

5. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych

6. Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka

7. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

8. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies