Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

O przedszkolu

 

Nasze przedszkole może poszczycić się wieloletnią  tradycją.

Początek jego istnienia sięga wczesnych lat sześćdziesiątych. Otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 1963r.

Pierwszą kierowniczką placówki była pani Knopińska. Następnie obowiązki kierowania placówką objęła pani Aleksandra Karpowa. Z dniem 1 września 1974r. dyrektorem została pani Halina Hyhs. Od1 listopada 1983roku dyrektorem przedszkola była Małgorzata M. Czubała, która funkcję pełniła do dnia 31 sierpnia 2017r.

Obecnie dyrektorem placówki jest od 1 września 2017r.  pani Arleta M. Kaczmarek.

Przedszkole nr 86 - to budynek czterokondygnacyjny wraz z przylegającym dużym ogrodem, usytuowany w centrum Jeżyc przy ulicy Juliusza Słowackiego. Jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto Poznań. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów. Wszystkie sale wyposażone są w  pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. W 1994 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę "Tęczowy Świat".

 

DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

 

 • Wszyscy nauczyciele w placówce posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Pomagamy Rodzicom w zapewnieniu Ich dzieciom opieki i zdrowego wyżywienia.
 •  Staramy się by pobyt dziecka w przedszkolu był dla Niego interesujący. Wdrażamy do rozwijania twórczości i kreatywności dzieci.
 • Organizujemy zabawy i zajęcia wspierające całościowy rozwój dziecka oraz przygotowujące Je do podjęcia nauki w szkole.
 • Dużo uwagi poświęcamy zajęciom artystycznym. Działania dydaktyczne wspomagamy metodami: Batti Strauss, Klanzy, Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, planu daltońskiego.
 •  W roku szkolnym 2020/2021  wiodącym programem jest program "Przedszkolak zwiedza świat" realizujący zagadnienia edukacji obywatelskiej, geograficznej i kulturowej w oparciu o kompetencje kluczowe.
 • Dodatkowo realizujemy projekty:  projekt nauczania języka angielskiego "English is fun" - budzący zainteresowanie dzieci językiem obcym nowożytnym, oraz Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” - kształtujący u dzieci poczucie tożsamości narodowej.
 • W  1998 roku nauczyciele zainteresowali się  metodą wczesnego czytania. Przygotowanie do czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, mającym przygotować dzieci do nauki w szkole opracowano program pt. "Sojuszu metod", w którym wykorzystano koncepcje Irena Majchrzak i Glenna Domanna. Oprócz tego wspieramy czytelnictwo poprzez realizacjję projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
 • W ramach przekazywania wiedzy dotyczącej wpływu człowieka na środowisko realizujemy projekt "Ekokulturalne Przedszkole", który kształtuje u dzieci świadomość bycia współodpowiedzialnym za środowisko naturalne.
 • W naszym przedszkolu z powodzeniem stosujemy metodę projektu badawczego już od kilku lat. Naszym celem jest pomoc dzieciom w budowaniu bogatego obrazu świata. Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają im poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo.
 • Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Chętnie bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych i ekologicznych.
 • Organizujemy dla dzieci teatrzyki, koncerty edukacyjne, wycieczki, warsztaty, wyjścia do kina i teatru.
 • Chętnie bierzemy udział w różnych projektach, konkursach i akcjach o charakterze regionalnym  i ogólnokrajowym.
 • Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Dobrych Praktyk.
 • Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, a także korzystaniu z szerokiej gamy form i metod pracy, pomagamy dzieciom w poznawaniu świata, tworzymy sutuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności,  budujemy wrażliwość dziecka w tym wrażliwość estetyczną, uczymy je wiary we własne siły. Wspomagamy ich indywidualny rozwój, prowadzimy działania w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej i rozwijamy zdolności.