Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

Osiągnięcia

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                                                                     

 


 ROK SZKOLNY 2017/2018


                                           

                                                 

                                                   

                      

                                  

                    

                                                              

                      

                      

                    

                   

                   

                                                              

                       

                      

 

 ROK SZKOLNY 2016/2017


                                                                 

                                

                                

                        

                  

                  

                  

       

                  

                    

                                                           

                      

                                                

                        

                       

                       

                         

                         

                           

                               

                      

                     

                      

                       

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

                                         

                      

                         

                         

                              

                         

                     

                       

                        

                                                                  

                                                      

                          

                         

                         

                          

ROK SZKOLNY 2014/2015

                                                                     

                                                    

                                  

                                                                    

                                                                              

      

       

      

              

    

                     

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

UZYSKANE CERTYFIKATY:

*CERTYFIKAT NARODOWEJ RADY EKOLOGICZNEJ  MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII - 2013

*CERTYFIKAT Narodowej Rady Ekologicznej przedłuzenie znaku w Kategorii PROMOTOR EKOLOGII -2012

*CERTYFIKAT 2009-2010-2011 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY,
*CERTYFIKAT Narodowej Rady Ekologicznej: przedłużenie znaku w Kategorii PROMOTOR EKOLOGII - 2011
*CERTYFIKAT : ,,PROMOTOR EKOLOGII" - 2010
*CERTYFIKAT 2008: ,,PLACÓWKA Z KLIMATEM"
*CERTYFIKAT 2007:,,RABAN! Recykling a nie bałagan" potwierdza udział w projekcie oraz przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród przedszkolaków i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów.
*CERTYFIKAT 2006 :,,Wielkopolska to MY - wczoraj,dziś,jutro" potwierdza, że nauczycielki uczą i wychowują zgodnie z myślą Władysława Syrokomli ,,Wolno nie być głębokim badaczem,ale pod karą haniebnego wstydu nie godzi się nie znać ziemi, na której się mieszka."
 *CERTYFIKAT 2005 i 2006:,,Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ" potwierdza realizację przez nauczycielki działań kształtujących u dzieci nawyki bezpiecznych zachowań.
 
 


05.02.2010 r. PRZEDSZKOLE NR 86 ,,TĘCZOWY ŚWIAT ",LAUREATEM XI EDYCJI KONKURSU "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"

Podstawowym celem Konkursu "Przyjaźni Środowisku" jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" odbywa się od jedenastu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
- Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Ta impreza jest niezwykle ważna, gdyż jest okazją, aby podziękować osobom zaangażowanym w edukację ekologiczną - powiedział Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
- Polskie szkoły i przedszkola otwierają się na realizację programów promujących zachowania proekologiczne - dodał wiceminister Krzysztof Stanowski. - Przeprowadzana właśnie reforma programowa umożliwia nauczycielom samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień realizowanych podczas lekcji, w tym także tematyki ekologicznej.
Nagrody w konkursie - DYPLOM,STATUETKA i CERTYFIKAT - są przyznawane w trzech kategoriach: "Samorząd Przyjazny Środowisku", "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" oraz "Promotor Ekologii".

10.11.2009 r. Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat ,, w Poznaniu zostało nominowane do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Promotor Ekologii za całokształt działań ekologicznych placówki. W Senacie RP odbyła się uroczysta Gala Nominatów, podczas której podmioty przechodzące do II etapu odebrały Akty Nominacji.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.

27.09.2009 r.W związku ze zgłoszeniem naszych przedszkolaków w konkursie na fraszkę ,,Higieja na Trakcie Królewsko – Cesarskim” mamy przyjemność poinformować, iż nadesłana praca:

,, Bogini Higieja siedzi na Placu Wolności
I zaprasza spragnionych gości."

autorstwa Oliwera Szymczaka lat 5 - grupa V - zajęła I miejsce w kategorii do lat 10.
natomiast

,,Gdy Higieja na placu stoi,
Mały i duży Poznaniak
o zdrowie się nie boi."

autorstwa Zofii Gruszki lat 6 - grupa V - zajęła II miejsce w tej samej kategorii.

Gratulujemy!!!!

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i odebranie nagród odbyło się 27 września 2009 r. podczas happeningu ,,Nic lep(s)zego nad wodę" oczywiście przy pomniku Bogini.

  Działania ekologiczne podjęte w roku szkolnym  2009/ 2010:

    * - wycieczka nad Wartę,
      - wycieczka autokarowa do Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie,
      - spacer do Parku im. A. Mickewicza i H. Wieniawskiego,
      - spacer po najbliższej okolicy "Gdzie wyrzucamy śmieci?",
      - wycieczka do ZOO przy ul. Zwierzynieckiej,
      - udział w akcji ekologicznej "Puszka dla maluszka",
      - udział w akcji ekologicznej "Święto Drzewa" (współpraca z Klubem Gaja i Zarządem Lasów),
      - wycieczka autokarowa do WPN - Jeziory,
      - wycieczka do Ogrodu Botanicznego,
      - udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu na temat     Programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół Nas" - wdrożenie programu do realizacji,
      - udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole nr 77 "Koraliki" w Poznaniu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch czyli jak jeżyckie przedszkolaki o zdrowie dbają",
      - warsztaty z udziałem dzieci i rodziców - przedstawienie "Dbamy o nasze środowisko", wykonanie i pokaz mody ekologicznej,
      - warsztaty z dziećmi i rodzicami pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch",
      - wycieczka do biblioteki pod hasłem "Ekologia",
      - występ podczas Targów Edukacyjnch "Ekologia w tańcu i piosence",
      - wyjście do Muzeum Przyrody przy ul. Zwierzynieckiej,
      - sportowy zajączek w Arenie - udział w grach i zabawach sportowych,
      - zorganizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnej "Pomoc zwierzętom w schronisku"
      - udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 55 w Opolu "Przyroda w moim otoczeniu",
      - warsztaty z udziałem dzieci ich rodziców i rodzeństwa "Konkurs na zdrową kanapkę",
      - wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej - udział w projekcie "Śledź śmieci od sklepu do wysypiska",
      - udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadami "O tym mówi cały świat, że Gratowóz ma 5 lat",
      - wycieczka turystyczno - krajoznawcza Poznań - Jeziory - Osowa Góra,
      - zorganizowanie na terenie przedszkola akcji ekologiczno - charytatywnej "Nakrętki = wózek inwalidzki",
      - Piknik rodzinny "Łękno 2010"

ROK SZKOLNY 2008/2009

    * Działania ekologiczne podjęte w roku szkolnym 2008/ 2009:
      - wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego
      - spacer w okolicy przedszkola: poznanie lokalizacji miejsc pojemników do recyklingu ,
      - spotkanie z ornitologiem w Parku Sołackim ,
      - wycieczka do ZOO ,
      - „Festyn ekologiczny” dla sąsiednich przedszkoli,
      - wycieczka do Muzeum Przyrodniczego w Uzarzewie,
      - hodowla roślin w „przedszkolnej szklarence” ,
      - wycieczka do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Suchym Lesie,
      - „Powitanie wiosny” – elementem kwiatów w ubiorze ,
      - wycieczka do Biblioteki Ekologicznej,
      - „Wiosenne porządki” – sprzątanie sali i ogrodu przedszkolnego z wykorzystaniem podstawowych zasad            recyklingu ,
      - „Zielony ogródek” – udział w sadzeniu drzewek w ogrodzie przedszkolnym,
      - zorganizowanie konkursu plastycznego dla Szkoły podstawowej nr 23 i 36 pt. „Jak dbamy o naszą ziemię” ,
      - włączenie społeczności przedszkolnej w akcję ekologiczną „Żółty, zielony, niebieski, biały” – ubieramy się w kolory związane z recyklingiem,
      - przeprowadzenie na terenie przedszkola konkursu ekologicznego z nagrodami (ekologiczne kredki, kolorowanki) ,
      W ciągu całego roku:
      - realizowanie tematów o treściach ekologicznych: prąd, woda, ciepło, zdrowa żywność, ekologiczne zakupy
      - gromadzenie materiałów poddających się recyklingowi do działalności plastycznej, konstrukcyjnej, ruchowej, muzycznej, itd.
      - organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem materiałów poddających się recyklingowi
      propagowanie zdrowego poczęstunku podczas organizowanych warsztatów oraz obchodzenia urodzin dzieci.
      Innowacja pedagogiczna „Ekologia już w przedszkolu” 2008/2009:
      - w dalszym ciągu propagowanie zdrowego poczęstunku podczas obchodzenia urodzin dzieci;
      - „Sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym” – udział w konkursie;
      - udział w konkursie plastycznym „Wiosna, lato, jesień, zima” – moja ulubiona pora roku;
      - wycieczka autokarowa do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie;
      - wycieczka autokarowa do lasu – Dziewicza Góra;
      - udział w konkursie plastycznym „Przedszkolne rady na odpady”;
      - „Święto drzewa” – sadzenie drzewek w ogrodzie przedszkolnym;
      - aktywne włączenie się w obchody Roku Klimatu i Środowiska – wykonanie prac plastycznych z nieużytków – oplakatowanie przedszkola;
      - „Zdrowo się odżywiamy” – założenie hodowli nasion na kiełki (spożywanie do śniadania);
      - przygotowanie programu artystycznego „Tęczowo i kolorowo” oraz występ podczas  Targów Edukacyjnych  „EDUKACJA, BADANIA, INNOWACJE”;
      - warsztaty z udziałem dzieci i rodziców „ Eko kompozycje z nasion”;
      - warsztaty z udziałem dzieci i rodziców oraz dziadków „Kartki świąteczne z nieużytków”;
      - warsztaty z udziałem dzieci , rodziców, oraz rodzeństwa „Ekologiczny Mikołaj”;
      - konkurs „Gorączka złota” – wykonanie ekologicznej skarbonki;
      - „Powitanie wiosny” – ekologiczne nakrycie głowy – włączenie w przygotowanie czapek z gazet rodziców, dziadków oraz starsze rodzeństwo;
      - udział w konkursie plastycznym „Nocne ucieczki dzrew”;
      - udział w konkursie plastycznym „Czysta woda – zdrowe życie”;
      - udział w akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę” – włączenie w akcję całą społeczność przedszkola;
      - „Prezent dla mamy i taty” – założenie własnej hodowli kwiatków;
      - wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego w Bialej Górze.
          o Akcja ,,DRZEWKO ZA MAKULATURĘ ”

            Społeczność Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu, wzięła udział w akcji ekologicznej dziennika „Polska - Głos Wielkopolski” – „Drzewko za makulaturę”. Przyłączając się do akcji wspólnie z dziećmi postanowiliśmy pokazać, że za pomocą zwykłych codziennych czynności, które nie wymagają wielkiego nakładu sił, czasu ani pieniędzy, można zrobić coś dobrego dla ratowania Ziemi.
            Ogłoszenie zapraszające wszystkich chętnych do włączenia się w naszą akcję , zamieściliśmy przy drzwiach wejściowych do każdej grupy wiekowej. W ogłoszeniu poprosiliśmy między innymi o to, aby sterty starych gazet i papierów, które zalegają w domach trafiły do powtórnego przetworzenia, dzięki czemu przyczynimy się do uratowania kolejnego drzewa.
            Podekscytowane akcją dzieci przy pomocy rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa oraz nauczycieli gromadziły w swoich oddziałach paczki i paczuszki ze starymi gazetami. Również w salach podczas różnorodnych działań zadbaliśmy o to, aby każdy zużyty papier został odłożony na makulaturę.
            Do udziału w akcji zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych pracowników pobliskiego „Sklepu Rowerowego”, który dzieci odwiedzają w ramach poznawania ekologicznego pojazdu. Właściciel sklepu of