Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

Osiągnięcia

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

              

                                                    

                       

                      

                       

                                     

                       

                       

                                                             

                     

                                                              

                    

                   

                     

                     

 


 ROK SZKOLNY 2017/2018


                                           

                                                 

                                                   

                      

                                  

                    

                                                              

                      

                      

                    

                   

                   

                                                              

                       

                      

 

 ROK SZKOLNY 2016/2017


                                                                 

                                

                                

                        

                  

                  

                  

       

                  

                    

                                                           

                      

                                                

                        

                       

                       

                         

                         

                           

                               

                      

                     

                      

                       

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

                                         

                      

                         

                         

                              

                         

                     

                       

                        

                                                                  

                                                      

                          

                         

                         

                          

ROK SZKOLNY 2014/2015

                                                                     

                                                    

                                  

                                                                    

                                                                              

      

       

      

              

    

                     

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

 

UZYSKANE CERTYFIKATY:

*CERTYFIKAT NARODOWEJ RADY EKOLOGICZNEJ  MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII - 2013

*CERTYFIKAT Narodowej Rady Ekologicznej przedłuzenie znaku w Kategorii PROMOTOR EKOLOGII -2012

*CERTYFIKAT 2009-2010-2011 KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY,
*CERTYFIKAT Narodowej Rady Ekologicznej: przedłużenie znaku w Kategorii PROMOTOR EKOLOGII - 2011
*CERTYFIKAT : ,,PROMOTOR EKOLOGII" - 2010
*CERTYFIKAT 2008: ,,PLACÓWKA Z KLIMATEM"
*CERTYFIKAT 2007:,,RABAN! Recykling a nie bałagan" potwierdza udział w projekcie oraz przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród przedszkolaków i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów.
*CERTYFIKAT 2006 :,,Wielkopolska to MY - wczoraj,dziś,jutro" potwierdza, że nauczycielki uczą i wychowują zgodnie z myślą Władysława Syrokomli ,,Wolno nie być głębokim badaczem,ale pod karą haniebnego wstydu nie godzi się nie znać ziemi, na której się mieszka."
 *CERTYFIKAT 2005 i 2006:,,Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ" potwierdza realizację przez nauczycielki działań kształtujących u dzieci nawyki bezpiecznych zachowań.
 
 


05.02.2010 r. PRZEDSZKOLE NR 86 ,,TĘCZOWY ŚWIAT ",LAUREATEM XI EDYCJI KONKURSU "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"

Podstawowym celem Konkursu "Przyjaźni Środowisku" jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżnić podmioty zaangażowane w edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych. Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" odbywa się od jedenastu lat pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
- Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Ta impreza jest niezwykle ważna, gdyż jest okazją, aby podziękować osobom zaangażowanym w edukację ekologiczną - powiedział Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w XI Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
- Polskie szkoły i przedszkola otwierają się na realizację programów promujących zachowania proekologiczne - dodał wiceminister Krzysztof Stanowski. - Przeprowadzana właśnie reforma programowa umożliwia nauczycielom samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień realizowanych podczas lekcji, w tym także tematyki ekologicznej.
Nagrody w konkursie - DYPLOM,STATUETKA i CERTYFIKAT - są przyznawane w trzech kategoriach: "Samorząd Przyjazny Środowisku", "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" oraz "Promotor Ekologii".

10.11.2009 r. Przedszkole nr 86 ,,Tęczowy Świat ,, w Poznaniu zostało nominowane do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Promotor Ekologii za całokształt działań ekologicznych placówki. W Senacie RP odbyła się uroczysta Gala Nominatów, podczas której podmioty przechodzące do II etapu odebrały Akty Nominacji.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom.

27.09.2009 r.W związku ze zgłoszeniem naszych przedszkolaków w konkursie na fraszkę ,,Higieja na Trakcie Królewsko – Cesarskim” mamy przyjemność poinformować, iż nadesłana praca:

,, Bogini Higieja siedzi na Placu Wolności
I zaprasza spragnionych gości."

autorstwa Oliwera Szymczaka lat 5 - grupa V - zajęła I miejsce w kategorii do lat 10.
natomiast

,,Gdy Higieja na placu stoi,
Mały i duży Poznaniak
o zdrowie się nie boi."

autorstwa Zofii Gruszki lat 6 - grupa V - zajęła II miejsce w tej samej kategorii.

Gratulujemy!!!!

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i odebranie nagród odbyło się 27 września 2009 r. podczas happeningu ,,Nic lep(s)zego nad wodę" oczywiście przy pomniku Bogini.

  Działania ekologiczne podjęte w roku szkolnym  2009/ 2010:

    * - wycieczka nad Wartę,
      - wycieczka autokarowa do Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie,
      - spacer do Parku im. A. Mickewicza i H. Wieniawskiego,
      - spacer po najbliższej okolicy "Gdzie wyrzucamy śmieci?",
      - wycieczka do ZOO przy ul. Zwierzynieckiej,
      - udział w akcji ekologicznej "Puszka dla maluszka",
      - udział w akcji ekologicznej "Święto Drzewa" (współpraca z Klubem Gaja i Zarządem Lasów),
      - wycieczka autokarowa do WPN - Jeziory,
      - wycieczka do Ogrodu Botanicznego,
      - udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu na temat     Programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół Nas" - wdrożenie programu do realizacji,
      - udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole nr 77 "Koraliki" w Poznaniu pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch czyli jak jeżyckie przedszkolaki o zdrowie dbają",
      - warsztaty z udziałem dzieci i rodziców - przedstawienie "Dbamy o nasze środowisko", wykonanie i pokaz mody ekologicznej,
      - warsztaty z dziećmi i rodzicami pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch",
      - wycieczka do biblioteki pod hasłem "Ekologia",
      - występ podczas Targów Edukacyjnch "Ekologia w tańcu i piosence",
      - wyjście do Muzeum Przyrody przy ul. Zwierzynieckiej,
      - sportowy zajączek w Arenie - udział w grach i zabawach sportowych,
      - zorganizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnej "Pomoc zwierzętom w schronisku"
      - udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Publiczne Przedszkole nr 55 w Opolu "Przyroda w moim otoczeniu",
      - warsztaty z udziałem dzieci ich rodziców i rodzeństwa "Konkurs na zdrową kanapkę",
      - wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej - udział w projekcie "Śledź śmieci od sklepu do wysypiska",
      - udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Zakład Zagospodarowania Odpadami "O tym mówi cały świat, że Gratowóz ma 5 lat",
      - wycieczka turystyczno - krajoznawcza Poznań - Jezior