Mecenas Polskiej Ekologii
Menu

Zajęcia dodatkowe

    ZAJĘCIA DODATKOWE OPŁACANE PRZEZ MIASTO POZNAŃ w roku szkolnym 2018/2019


 
 
Język angielski  
 
poniedziałek
     grupa I     8.50 - 9.05
     grupa II    9.05 - 9.25
     grupa III   10.25 - 10.50
     grupa IV   9.55 - 10.25
     grupa V    9.25 - 9.55
 czwartek
    grupa I      11.00 -11.15
    grupa II     11.15- 11.35
    grupa III    11.35-12.00
    grupa IV    12.00-12.30
    grupa V     12.30-13.00
 
PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ/STYCZEŃ
 
Logopedia 
    grupa II          9.00 - 10.00 (środa)                 
    grupa III         9.00-10.00 (wtorek)
    grupa IV        10.00-11.00 (poniedziałek)
    grupa V         10.00 - 11.00 (wtorek)
 
 
 
Gimnastyka korekcyjna
   grupa II      10.00 - 11.00 (środa)
   grupa III     9.30-10.30 (wtorek)
   grupa IV    10.30-11.00 (wtorek)
   grupa V     11.00-12.00 (środa)
 
 
 
Religia
(od 1 września 2019 r. organizowana wyłącznie na pisemną prośbę rodziców dzieci 6-letnich)
   wtorek
   grupa IV  11.00-11.30
   grupa V   10.30-11.00
 
   czwartek
   grupa IV  11.00-11.30
   grupa V    10.30-11.00
   
Terapia pedagogiczna (czwartek)
 
   grupa V     08.00-10.00
 
 Rytmika (poniedziałek i czwartek)
  grupa I        9.50 - 10.10
  grupa II      10.30 - 10. 50
  grupa III     10.10-10.30
  grupa IV      9.20-9.50
  grupa V       8.50-09.20

 

 
                           
  PONADTO  PROPONUJEMY  FINANSOWANE PRZEZ  RADĘ RODZICÓW:

* wycieczki ułatwiające dzieciom poznanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego,
* w ciągu całego roku szkolnego: teatrzyki w przedszkolu, koncerty, imprezy artystyczne, baliki itp.