godło
logo bip

Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

Opłaty

Rok szkolny 2023/2024

Opłaty za korzystanie z przedszkola naliczane są z dołu.

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

– opłaty za pobyt zależnej od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu

  UCHWAŁA NR LXXXVII/1622/VIII/2023 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30.06.2023 r.  

§  bezpłatny pobyt w godzinach 8:00 – 13:00

§  pozostałe godziny: 6:00 – 8:00 i 13:00 – 17:00 płatne 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę

§  dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz starsze zwolnione są z opłaty godzinowej

§  wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu

– opłaty za wyżywienie dziecka – 12,00 zł dzienna stawka, obejmuje trzy posiłki (Zarządzenie nr 1/02/01/2024 Dyrektora Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu w sprawie określenia wysokości stawki żywieniowej oraz warunków korzystania z posiłków).

I posiłek – 4,00 zł

II posiłek – 3,50 zł

III posiłek – 4,50 zł

Płatność za przedszkole należy regulować za pośrednictwem kont bankowych PKO BP.

Dzieci uczęszczające do przedszkola posiadają indywidualne, wygenerowane konta.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka.

Opłaty regulowane są do 20 dnia każdego miesiąca.

Prosimy o zachowanie terminów płatności!

Skip to content