godło
logo bip

Przedszkole nr 86 "Tęczowy Świat" w Poznaniu

O przedszkolu

Nasze przedszkole może poszczycić się wieloletnią  tradycją.

Początek jego istnienia sięga wczesnych lat sześćdziesiątych. Otwarcie nastąpiło 1 kwietnia 1963r.

Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Knopińska. Następnie obowiązki kierowania przedszkolem objęła pani Aleksandra Karpowa. Z dniem 1 września 1974r. dyrektorem została pani Halina Hyhs. Od1 listopada 1983roku dyrektorem przedszkola była Małgorzata M. Czubała, która funkcję pełniła do dnia 31 sierpnia 2017r.

Obecnie dyrektorem przedszkola jest od 1 września 2017r.  pani Arleta M. Kaczmarek.

Przedszkole nr 86 – to budynek czterokondygnacyjny wraz z przylegającym dużym ogrodem, usytuowany w centrum Jeżyc przy ulicy Juliusza Słowackiego. Jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Miasto Poznań. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów. Wszystkie sale wyposażone są w  pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. W 1994 roku nasze przedszkole otrzymało nazwę „Tęczowy Świat”.

DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA

 • Wszyscy nauczyciele w przedszkolu posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • Pracujemy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa.
 • Realizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z zaleceniami z poradni (opinie, orzeczenia) oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną w toku bieżącej pracy dla dzieci wymagających wsparcia.
 • Pomagamy Rodzicom w zapewnieniu Ich dzieciom opieki i zdrowego wyżywienia.
 •  Staramy się by pobyt dziecka w przedszkolu był dla Niego interesujący. Wdrażamy do rozwijania twórczości i kreatywności dzieci.
 • Organizujemy zabawy i zajęcia wspierające całościowy rozwój dziecka oraz przygotowujące Je do podjęcia nauki w szkole.
 • Dużo uwagi poświęcamy zajęciom artystycznym. Działania dydaktyczne wspomagamy metodami: Batti Strauss, Klanzy, Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, planu daltońskiego.
 •  W roku szkolnym 2023/2024  realizujemy program wychowania przedszkolnego autorstwa W. Żaby- Zabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo.
 • Dodatkowo realizujemy projekty:  projekt nauczania języka angielskiego „I learn throught my 5 senses – sensoryczna nauka języka angielskiego”, ,,Bliżej pieska”, ,,Gramy zmysłami”, ,,Mali wielcy odkrywcy” oraz programy własne np. ,,Gdzie schowała się matematyka?”.
 • W  1998 roku nauczyciele zainteresowali się  metodą wczesnego czytania. Przygotowanie do czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, mającym przygotować dzieci do nauki w szkole opracowano program pt. „Sojuszu metod”, w którym wykorzystano koncepcje Irena Majchrzak i Glenna Domanna.
 • W naszym przedszkolu z powodzeniem stosujemy metodę projektu badawczego już od kilku lat. Naszym celem jest pomoc dzieciom w budowaniu bogatego obrazu świata. Podczas realizacji projektów edukacyjnych przedszkolaki stają się czujnymi poszukiwaczami wiedzy i aktywnymi badaczami otaczającego świata. Podejmowane działania pozwalają im poznać poszczególne zagadnienia wieloaspektowo.
 • Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Chętnie bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych i ekologicznych.
 • Organizujemy dla dzieci teatrzyki, koncerty edukacyjne, wycieczki, warsztaty, wyjścia do kina i teatru.
 • Chętnie bierzemy udział w różnych projektach, konkursach i akcjach o charakterze regionalnym  i ogólnokrajowym.
 • Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach Dobrych Praktyk.
 • Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, a także korzystaniu z szerokiej gamy form i metod pracy, pomagamy dzieciom w poznawaniu świata, tworzymy sutuacje sprzyjające rozwojowi samodzielności,  budujemy wrażliwość dziecka w tym wrażliwość estetyczną, uczymy je wiary we własne siły. Wspomagamy ich indywidualny rozwój, prowadzimy działania w ramach pomocy psychologiczno -pedagogicznej i rozwijamy zdolności.
Skip to content